fbpx
FAQ > ระยะเวลาโครงการ Smart Business Transformation Programme ?

ระยะเวลาโครงการ Smart Business Transformation Programme ?

() words
FinLab Admin
Print Friendly, PDF & Email
  • โครงการจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2562 โดยมีระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วยการทำเวิร์คช้อป การรับคำปรึกษาและประชุมร่วมกันกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้ออกแบบโซลูชั่นด้านดิจิทัล เพื่อให้ SMEs เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นในการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดย SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลได้จากการใช้โซลูชันเทคโนโลยีต่างๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ Smart Business Transformation ยังเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ได้ทำงานร่วมกับSMEs เพื่อเสนอโซลูชั่นด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ได้สามารถขยาย่องทางการขยายเทคโนโลยีต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดอาเซียน