fbpx
FAQ > The FinLab’s Smart Business Transformation Programme คืออะไร ?

The FinLab’s Smart Business Transformation Programme คืออะไร ?

() words
FinLab Admin
Print Friendly, PDF & Email
  • เดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) จะดำเนินโครงการ Smart Business Transformation ในประเทศไทย เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการให้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยดิจิทัลเต็มรูปแบบ อีกทั้งโครงการ Smart Business Transformation ยังเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ได้ทำงานร่วมกับSMEs เพื่อเสนอโซลูชั่นด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ได้สามารถขยาย่องทางการขยายเทคโนโลยีต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดอาเซียน