Smart Business Transformation Program โปรแกรมที่ช่วยเร่งการการเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิตอล

ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโปรแกรม
ในวันที่ 6 มีนาคม 2019
เวลา 14:00 น.- 17:00 น.

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม teaser event


    Less than 1010-5051-100101-200More than 200


    กูเกิ้ลเฟสบุ้คพนักงาน ยูโอบีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)สวทช. / โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ

    [recaptcha]