fbpx

Smart Business Transformation Programme โปรแกรมที่ช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิทัล

ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโปรแกรม
ในวันที่ 6 มีนาคม 2562
ณ  C asean อาคาร CW Tower รัชดาภิเษก

เวลา 14:00 - 17:00 น.

ทีมงาน The FinLab ประเทศไทย เข้ามาช่วยดำเนินการโปรแกรมนี้ เพื่อช่วยเร่งการเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ระบบดิจิทัล โดยรับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี (สิงคโปร์)

รูปแบบโปรแกรมของเรา

ทีมงาน The FinLab ประเทศไทย จะจัดอบรมให้กับทาง SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนี้ และจะคัดเลือก  SMEs ที่เหมาะสมกับโปรแกรมนี้เพื่อจับคู่กับทาง Tech Solution พร้อมทั้งช่วยเหลือในการนำ  Tech Solution มาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ที่ SMEs ได้รับ

 • จับคู่กับ Tech Solution ได้ตรงตามความต้องการ
 • การใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • สร้างเครือข่ายใหม่ๆและขยายธุรกิจสู่อาเซียน
 • ได้เรียนรู้และรับคำปรึกษาโดยทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Tech Solution ที่เรากำลังมองหา

หากคุณคือบริษัทที่ประกอบการด้าน Tech Solution และกำลังมองหาโอกาสที่จะได้ร่วมงาน ร่วมพัฒนา กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ยังผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการเติบโต เราขอส่งเทียบเชิญให้มาร่วมโปรแกรมกับเรา โดยเทคโนโลยีที่เรากำลังมองหาและมีความต้องการดังนี้

 • Digital marketing
 • Data analytics & dashboard
 • IoT (Internet of Things)
 • AI (Artificial Intelligence)
 • Sales and inventory management
 • Process management
 • Sales & marketing tools
 • Travel Tech

ประโยชน์ที่ Tech Solution ได้รับ

 

 • ร่วมงานกับบริษัท SMEs ที่พร้อมจะปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
 • การใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • สร้างเครือข่ายใหม่ๆและขยายธุรกิจสู่อาเซียน
 • เสริมสร้างคอนเนคชั่นกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนต่างๆ

ที่ปรึกษา

ทีมที่ปรึกษาของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจแต่ละแขนง ซึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ, การลงทุน, เทคโนโลยี และการธนาคาร

ดูว่าที่ปรึกษาของเราเป็นใครกันบ้าง

SME ที่เข้าร่วมโปรแกรมของเราที่ผ่านมา

ACEPAC
Cocoloco
International Labs
Lih Ming
MyCK
Straits Dental

เกี่ยวกับเรา

FinLab (ฟินแล็บ) ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารยูโอบี (UOB) ให้เป็นตัวขับเคลื่อนและเร่งการขยายตัวของบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่เราก่อตั้งขึ้นมาในปี 2558 ฟินแล็บได้เปิดใช้งาน 2 วงจรเพื่อขับเคลื่อนบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงินและการลงทุนหรือ FinTech วงจรที่ 3 ในโปรแกรมของฟินแล็บนั้น เราได้ทำการขยายธุรกิจของเราเพื่อที่จะโฟกัสกับการจับคู่ผลิตภัณฑ์ของ FinTech และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ SMEs ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

ด้วยเครือข่ายของที่ปรึกษาทางธุรกิจของเรา รวมไปถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการคิดค้นต้นแบบธุรกิจ การใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาและขยายธุรกิจ เราสนับสนุนทั้งข้อมูลเชิงลึกและเครือข่าย (connections) ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ให้กับบริษัทในโปรแกรมของเราเพื่อการวางแผนธุรกิจและขยายตัวธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมผลงานที่ผ่านมา

1000

แอพพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคใน

48

ประเทศและมากกว่า

11

ธุรกิจ SMEs และธุรกิจ Tech Solution ได้เลือกใช้บริการของเรา

FAQ

1 โปรแกรม The FinLab’s Smart Business Transformation คืออะไร ?

เดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) จะดำเนินโปรแกรม Smart Business Transformation ในประเทศไทย เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรมให้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยดิจิทัลเต็มรูปแบบ อีกทั้งโปรแกรม Smart Business Transformation ยังเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ได้ทำงานร่วมกับSMEs เพื่อเสนอโซลูชั่นด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ได้สามารถขยาย่องทางการขยายเทคโนโลยีต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดอาเซียน

2 ระยะเวลาโปรแกรม Smart Business Transformation ?

โปรแกรมจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2562 โดยมีระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วยการทำเวิร์คช้อป การรับคำปรึกษาและประชุมร่วมกันกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้ออกแบบโซลูชั่นด้านดิจิทัล เพื่อให้ SMEs เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นในการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดย SMEs ที่เข้าร่วมโปรแกรมจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลได้จากการใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีต่างๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม Smart Business Transformation ยังเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ได้ทำงานร่วมกับ SMEs เพื่อเสนอโซลูชั่นด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ได้สามารถขยาย่องทางการขยายเทคโนโลยีต่างๆ แล้วยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดอาเซียน

3 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Smart Business Transformation?

 • SMEs และผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ thefinlab.com/thailand
 • SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการโปรแกรมนำร่องกับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโปรแกรม

4. คุณสมบัติของ SMEs ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม

 • สำหรับ SMEs ที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม จะทำการคัดเลือกจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการค้าปลีก, คมนาคม, ก่อสร้าง, สื่อและดิจิทัล, พลังงาน, สินค้าอุปโภคบริโภค, อสังหาริมทรัพย์ Smart city เกษตรกรรมและอาหาร
 • SMEs ต้องมีผลประกอบการประจำปีตั้งแต่ 25 ล้านบาทถึงหนึ่งพันล้านบ้าน พร้อมมองหาโอกาสขยายกิจการสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
 • จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับ SMEs ที่เจ้าของผู้ประกอบการและทีมผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่น โดยในช่วงเดือนแรกของโปรแกรมสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ 2-3 วันต่อสัปดาห์ และในเดือนต่อมาสามารถนำโซลูชั่นที่ได้เลือกแล้วไปปฏิบัติใช้ รวมถึงให้มุมมองและความตั้งใจที่จะดำเนินการต่ออย่างต่อเนื่องหลังจากจบโปรแกรม

หุ้นส่วน

Taweechoke Panich
Orient Star International Logistics
Nakhonratchasima Honda Automobile (NHA)
MCC 4X4
Kingdom Organic Network
Halo Innovation
Ethos Group
Artty Groups (Artty Brand)
Always Vacation
A Little Lullaby (Nappi Baby)
Warrix
DEPA
Nstda
Osmep
C-asean
ESG
ACE
Ngee Ann
REDHILL