ทาง The FinLab และ UOB ผู้จัดงาน “Smart Business Transformation Programme 2020” มีความจำเป็นที่ต้องยกเลิกการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ‘COVID-19’ (ไวรัสโคโรน่า) ณ ขณะนี้

ผู้จัดงานได้คำนึงถึงปรโยชน์สูงสุดเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ

หากท่านสนใจโครงการสามารถให้รายละเอียดกับเราไว้ล่วงหน้าด้านล่างนี้


    อุตสาหกรรมหนักการโรงแรมโรงพยาบาล คลินิก หรือสาธารณะสุขอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมการผลิตค้าปลีกค้าส่งการบริการก่อสร้างฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีOthers / อื่นๆ    น้อยกว่า 1010-5051-100101-200มากกว่า 200


    น้อยกว่า 20 ล้านบาท20-120 ล้านบาท120-240 ล้านบาท241-480 ล้านบาท481-1,200 ล้านบาทมากกว่า 1,200 ล้านบาท


    มีไม่มี    depaNSTDA (ITAP) สวทช.OSMEP สสว.The FinLabUOB (Thai) employeeUOB (Thai) Facebook PageOther